Jutro premiera!

Pracy jest dużo, emocje rosną. Rośnie też liczba rekwizytów, elementów scenografii i szczegółów, które muszą zostać zapamiętane i zrealizowane, aby spektakl wywarł jak największe wrażenie.