Zaczynamy 29 czerwca!

W dniach 29 czerwca -12 lipca na Scenie na Sarego odbywać się będą warsztaty edukacyjne „Lato w teatrze”. W ramach warsztatów młodzież ze Stowarzyszenia SIEMACHA przygotuje spektakl zatytułowany: „Strach się bać!”. Pokazy spektakli odbędą się 11 i 12 lipca oraz 12 września o godz. 17.00 na Scenie na Sarego. Serdecznie zapraszamy na spektakl.

Tematem przewodnim warsztatów będą nasze współczesne i codzienne lęki. Będziemy chcieli znaleźć odpowiedzi na pytania: skąd dziś przychodzi do nas lęk? jak go opisać? czego się boimy i dlaczego? czy strachy młodych ludzi są inne od lęków dorosłości? na ile lęk może być zjawiskiem pozytywnym? Jak pokazać przerażenie w teatrze, jak zapisać je w scenariuszu? Rama „naszych lęków codziennych” pozwoli, na podstawie spotkań z poszczególnymi uczestnikami, zająć się ich lękami, bo lęk jest emocją, która towarzyszy człowiekowi od wczesnego dzieciństwa do później starości.

Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom, dzięki bohaterom, których wykreują uczestnicy, łatwiej będzie im zadać sobie pytania o przyczyny lęków i możliwości ich oswojenia i przezwyciężania.